• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa

jsm.rze.pl

Adres:

38-200 Jasło
ul. 3-ga Maja 40
woj. podkarpackie

Kontakt:

Profile działalności

Budownictwo mieszkaniowe

Osoby zarządzające firmą:

  • Andrzej Witos - Prezes, (13) 446 40 49

Osoby kontaktowe:

  • Krystyna Madejczyk - Dział członkowski, (13) 446 40 49
Wyroby i usługi

OFEROWANE:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  • Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi (administrowanie, remonty, modernizacja)

  • Budowa lokali użytkowych

  • Usługi budowlane
Dane podstawowe
Wizytówka

Do 1974 r. działalność Spółdzielni ograniczała się do terenu miasta Jasła. Po reformie administracyjnej Państwa w 1975 r. Spółdzielnia rozszerza obszar swojej działalności (Biecz, Skołyszyn, Nowy Żmigród). W wyniku działalności inwestycyjnej w latach 1959 do 1998 Spółdzielnia wybudowała i przekazała do użytku swoim członkom 3 377 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 171000 m2 oraz 5 domków jedno- lub dwurodzinnych dla 7 rodzin. W 1996 r., po prawie półrocznym administrowaniu, JSM przejęła od ZTS „Gamrat” Jasło 717 mieszkań zakładowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu tj. lokalami użytkowymi, garażami, węzłami cieplnymi itp. Wszystkim najemcom mieszkań zakładowych Spółdzielnia gwarantowała przyjęcie w poczet członków JSM i po spełnieniu warunków przewidzianych w Statucie przydział zajmowanych mieszkań na zasadach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu lub dla osób niezdecydowanych zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony.
Działalność inwestycyjna Spółdzielni to nie tylko budowa budynków mieszkalnych, ale również budownictwo towarzyszące jak: uzbrojenie techniczne terenów, garaże, lokale użytkowe, kotłownie lokalne czy podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Do tych ostatnich należy zaliczyć stopniową likwidację lokalnych kotłowni węglowych poprzez budowę nowych przyjaznych środowisku naturalnemu kotłowni lub wykorzystania istniejących źródeł energii cieplnej.
W 1991 roku został opracowany długofalowy plan usuwania wad technologicznych i remontów generalnych w zasobach mieszkaniowych biorąc za cel główny uzyskanie jak największych oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Zakres wykonywanych prac obejmował remonty i modernizacje źródeł ciepła tj. lokalnych kotłowni, sieci przesyłowych (ciepłociągów), węzłów cieplnych wraz z montażem aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej pracą urządzeń grzewczych. Jednocześnie Spółdzielnia rozpoczęła ocieplanie ścian zewnętrznych i stropodachów bloków. Efektem tych wszystkich poczynań było malejące z roku na rok zapotrzebowanie naszej Spółdzielni na dotację celową z budżetu państwa do cen zakupu energii cieplnej dla potrzeb c.c.w. i c.o.
Na szczególną uwagę zasługuje zmodernizowanie w 1994 r. lokalnej kotłowni w Skołyszynie, gdzie po raz pierwszy na Podkarpaciu do ogrzewania mieszkań została wykorzystana energia cieplna zgromadzona w ziemi oraz ściekach komunalnych, montując w miejsce kotłów węglowych pompę ciepła wspomaganą małymi kotłami gazowymi. W fazie realizacyjnej są trzy dalsze zadania, które pozwolą zlikwidować lub zmodernizować kolejne trzy lokalne kotłownie o mocy ok. 8 MWh.
Ponadto Spółdzielnia pełniła rolę inwestora zastępczego przy budowie obiektów użyteczności publicznej takich jak: Szkoła Podstawowa nr 9 oraz przedszkola miejskie w Jaśle przy ul. Kopernika, Szajnochy, Szkolna, czy Przychodnia Zdrowia przy ul. Szopena.

Wyroby i usługi
Lokalizacja
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu